utorok 11. februára 2014

Čo je extrémizmus? Čo je to antisemitiznus?Čo je to antisemitiznus? Čo je extrémizmus? Čím sa meria? Je to frekvencia použitia slov Žid, Židia v kritickom slova zmysle? Možno. Časopis Delet, SME, Týždeň hýria oslavou počínania Židov a Izraela a nie sú označené za antisemitské.
Existuje ekvivalent pre označenie kritika katolicizmu a počínania katolíckeho kléru? Asi nie. SME, Týždeň, Delet hýria slovami katolík, katolícka Cirkev v kritickom slova zmysle a nikto ich z ničoho neobviňuje.

Pre študentov Pojmológie uvádzame zhrnutie:

Výrok: "Pavel Mešťan, riaditeľ Židovského múzea v Bratislave je pokrytec a mamonár" - je príklad antisemitizmu zo strany verejnosti ústami zaujatého blogera.

Výrok: "Ján Sokol, arcibiskup Trnavskej arcidiecézy je pokrytec a mamonár" - je oprávnená kritika zo strany verejnosti ústami novinárov SME, Týždňa a Deletu.
Nápis na tričku:
"Ste Žid? Áno=Život; Nie= Smrť"
 
Nápis:
"Liga obrany Židov" Žiadne komentáre: