nedeľa 27. augusta 2017

Žiadosť o pridelenie 160 miliónov € z Eurofondov

K žiadosti o pridelenie Eurofondov nás inšpirovala Zuzana Szatmáry.

1. Naša slobodomurárska spoločnosť Lóža Veľkého Orientu a Byzantského Rítu v Telgárte - ďalej len „g.f.s.r.o.“* - sa rozhodla požiadať ministra školstva Petra Plavčana a vládu Slovenskej republiky o pridelenie 160 miliónov € z Eurofondov na vedu a výskum, aby sme mohli vlčím dielom prispieť k ďalšiemu výskumu a rozvoju vedy na Slovensku v spolupráci so všetkými relevantnými inštitúciami, najmä so SAV a Maticou Slovenska.
2. Chceme zabezpečiť vyriešenie otázky príčin a podhubia nenávisti židovskej komunity na Slovensku voči katolíckym Slovákom a Slovenskej republike a nacionalistom s nechápavými antisemitmi vysvetliť otázky nezmyselnosti rozlišovania ľudí podľa rás, náboženstva a LGBTI chúťok a tak navždy eliminovať rasizmus, extrémizmus a rozvíjajúci sa fašizmus.
3. V konečnom dôsledku tak chceme prispieť k rozvoju európskych a demokratických hodnôt s dôrazom na ľudsko-právnu oblasť nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii a známom svete.
4. Bude to ťažká a drahá úloha, ktorá si vyžaduje invenciu a dlhodobú prax vo vede a výskume.

O schválení projektu nepochybujeme, pretože sa z úst rektorov a SAV vysvetlili podozrenia,
prečo boli eurofondy pridelené iným g.f.s.r.o., ktoré zdôrazňujeme, boli napojené na SAV, vedecko-výskumné ústavy a iné vedecké inštitúcie.
Spomínané vedecké inštitúcie ako prijímatelia financií zo štátneho rozpočtu, nemohli žiadať o eurofondy a preto si ich zamestnanci vytvorili g.f.s.r.o. s 3 ľuďmi ta, ako my v Telgárte.
Výskum bude za nich robiť SAV a Univerzity s rektormi, ktorý podľa dohodnutých zmlúv dostanú od našej agentúry 30% prostriedkov za vyriešenie výskumnej úlohy. Ostatok dostaneme my v g.f.s.r.o.. Pozor, pani Tódová a Remišová. My sa budeme musieť deliť s percentami s – no však vy viete s kým.
My sme túto podmienku splnili v bode 1.
Naviac, mainstream vyčítal g.f.s.r.o., že boli založené len 3 mesiace pred výzvou na predloženie projektov.
My už pracujeme 10 rokov.
Všetky predpoklady sú na našej strane. Už len musíme zistiť mená hodnotiteľov projektov a pôjdem radšej osobne na niektorú benzínovú pumpu s batohom, aby to nejaký blbec zo železnice nezbabral. Ten Maďar od Eštóka hľadal batoh v regáloch. A tak ho našiel ten študent na brigáde

Ako uvádzame v bode 4, máme najlepšie skúsenosti na Slovensku so zbližovaním židov a katolíkov. Pri projekte budeme čerpať z dostupných zdrojov a znašej dlhoročnej činnosti.:
Herostratos´s Glory 21 septembra 2014 
Neoľudácka kamarila 26 júna 2014 
Denník Anny Frankovej 04 februára 2014

Názov projektu:
1. Korelácia medzi čítaním a písaním detí s matematickofyziálnymi schopnosťami a bez akýchkoľvek schopností detí, ktorých rodičia chcú, aby študovali medicínu a po skončení boli zamestnaní v CERNE vo Švajčiarsku
Podprojekty:
a) Korelácia medzi čítaním a písaním židovských a belošských detí…
b) Korelácia medzi čítaním a písaním židovských a katolíckych detí…
c) Korelácia medzi čítaním a písaním židovských a rómskych detí…
.
.
.
.
aa) Vypracovanie učebných osnov tolerancie z Talmudu a z Nového zákona….
ab) Vypracovanie učebných osnov tolerancie z Gilgameša a z Koránu….
.
.
.
ab) Používanie nemeckého, slovenského a maďarského dialektu v spolunažívaní rás…
(literatúra: WießeWaßerWaßerFallen 14 október 2008)

Túto časť už rozpracúvame a očakávame na vypísané výzvy k predkladaniu projektov.

Záverom poznamenávame, že naša práca bude mať svetoborný charakter, pretože na základe Listu Zuzany Szatmáry Jožkovi Mikloškovi sa vynoril nový kardinálny problém používania pojmov v otázkach vierovyznania a príslušnosti k rase, keď nikto z nás nie je rasista.

My sme už naznačili slepú uličku, do ktorej sme sa dostali pri vysvetľovaní židovstva Nechápavým antisemitom
citujeme: ...“Plemeno Žida podľa Halachy môže určiť len rabín s Tórou a označiť niekoho za Žida môže len Michael Szatmáry s mamičkou a nie nejaký kynológ, ktorý chová plemenných psov. Ľudské rasy rozlišujú len rasisti a antisemiti.
Je paradoxom, že Židia odlišujú svoju rasu a označujú ostatných za rasistov.
Ako by som Vám to vysvetlil milí antisemiti a antisemitky?"
"Preboha, čo som to napísal? Kde som urobil chybu? Rasista, antisemita, jazvečík, čistokrvný plebejec, musím začať znovu, s toľkými doktorátmi neviem vysvetliť rozmýšľanie slušných ľudí, hanba mi! ... Skúsim zajtra. Teraz sa napijem Lacrimae Christie a odpočiniem si."

Pridelením eurofondov však túto otázku vyriešime.

Najnovšie k nej prispela Zuzana Szatmáry v liste Jozefovi Mikloškovi, ktorá  sa určite zúčastní na našom europrojekte,

Hypotéza je nazývať ľudí:
a) ateista Židovk, event. Žid
b) ateista Beloch - Beloška
c) ateista Róm – Rómka
d) katolík Jozef Mikloško Beloch – tak toto je oriešok, žeby Bs.? Beloch Slovák – tu nám samozrejme presvitá nacionalizmus, ergo nacizmus; to sa bude musieť preskúmať, lebo ako by to bola Zuzana Szatmáry ateistka Židovka? Bude Ži? Alebo Žs? Má izraelské občianstvo? Keď slovenské tak preboha, čo je?

*garážová firma s.r.o.

Žiadne komentáre: