sobota 26. augusta 2017

Otvorený list Zuzany Szatmáry Jozefovi Mikloškovi

Ad Jozef Mikloško (re Pride)

     ospravedlňujem sa, ale nedokážem vás osloviť "milý Jožko", hoci sa poznáme roky a neraz sme spolu dali reč. Ale bola by som teraz  falošná a neúprimná.

     Ústava SR v súlade s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach zaručuje každému rovnosť pred zákonom. Tento princíp je vo mne zakotvený dávno pred jej prijatím. Preto som sa ako ateistka a Židovka bola dať, ale nedala, zmlátiť na Sviečkovej manifestácii 1988 za práva katolíckych veriacich.  Teda aj za vaše, Jozef. Preto som sa verejne a často aj fyzicky (čo je o mne známe a nehanbím sa zato), ja hetero, zastávala okrem klientov našej právnej poradne aj svojich teplých bratov a sestier. Sú to rovnaké ľudské bytosti ako vy, Jozef, a tak majú pred zákonom rovnaké práva ako vy. Tie práva jedno po druhom vymenúva Ústava SR.


     Aj mne nie sú všetci ľudia sympatickí rovnako, ako ja mnohým nekonvenujem. Ale rovnosť pred zákonom má platiť pre sympatických aj nesympatických, pre gaunerov aj svätuškárov, pre boháča aj bezdomovca.

     Iste, mnohí namietnu, že sa tak nedeje. Ale taký je (aj môj) cieľ,aby sa tak dialo. Tak sa snažím správať a konať. Iste vám to, Jozef, je povedomé. Veď tak sa správal aj židovský rabbi Ješua z Nazaretu, ktorého ste prijali za svojho boha.      Svojimi úsmeškami a konaním voči mojim teplým bratom a sestrám navyše však hrešíte aj  na to, že viete, že vám neublížia, že sa ich netreba báť. Väčšina sú krehkí a zraniteľní ľudia,  ako ostatne často takými sú členovia zneuznaných menšín. Ak sa rozhodnú už takými nebyť, väčšina sa uráža a hnevá.  Pochopiteľne. Nik neznáša, ak sa obeť odrazu stavia na zadné.


       Vy ste ma nežiadali, aby som sa vás zastávala. Bola to moja voľba. Ani ja vás nežiadam, aby ste sa zastávali iných ako ste vy. Na to nemám právo. Ale mám povinnosť žiadať vás, aby ste rešpektovali Ústavu Slovenskej republiky. Aj keď so zaťatými zubami.

Zuzana Szatmáry


Žiadne komentáre: