nedeľa 21. septembra 2014

Anna Franková: Môj život, práca a štúdiá


„Homosexuálni muži sú veľmi náchylní k tomu, aby sa stali obeťou kultu mladosti – ony prehliadky sexuality v erotických baroch, prezývaných tiež trhy s mäsom, ktoré nájdeme v Londýne a New Yorku, ony gay pláže na juhu Francúzska a v Los Angeles nemajú nič spoločné so slobodou. Sú to len hniezda umelých gayov, ktorí sú posadnutí vonkajším výzorom. Zamilovaní do svojich vlastných tiel sa títo muži desia postupujúceho veku, pretože byť starý, znamená byť hnusný, a oni vedia, že so stratou svojej mladosti stratia i právo milovať a byť milovaní a že potom budú mať hodnotu jedine vtedy, keď budú platiť.“

Volám sa Anna Líza Romi Hannah Franková. Som dobrá Slovenka a horlivá katolíčka z Oblazova. A toto sú moje denníky. Denníky poctivej lesby.
V tejto verzii mojich denníkov, ktoré už skutočne nepíše môj ocko, Vám sprostredkujem pravdivú sondáž do vnútra hlboko veriacej rigorózne po novom praktizujúcej slovenskej homosexuálky. Pýtate sa, či je to vôbec možná kombinácia?
Mnohé skutočnosti, ktoré budem zvedavým očiam odhaľovať v zápiskoch zo svojho strastiplného života deň po dni, zážitok po zážitku, budú pre nezainteresovanú verejnosť naozaj šokujúce. Moje denníky prinášajú natoľko prevratné objavy do spoločenského vedomia, že dokonca ani sama priekupníčka grandióznejších literárnych potratov na slovenskom knižnom trhu – Evita – neprejavila žiaden – slovom: žiaden – záujem moje poznaním sipiace denníky vydať aspoň v detskej edícii evitínky.
Opustime teda radšej svet zatrateného knižného predpeklia a naopak, vnorme sa do mojich očisťujúcich blogových denníkov, ktoré nemožno začať inak, než mojím curriculum vitae:
Narodila som sa 24. 7. 1988 matke Márii Szatmáry a otcovi Františkovi Frankovi, vnukovi presláveného Naftalyho Aronoviča Frenkla. Teraz je ten správny čas podotknúť, že za to, že dnes som horlivá katolíčka z Oblazova, vďačím najmä svojmu pôvodu, ktorý má koreň v carihradskej zarytej, ale konštruktívnej židovskej rodine. Tá vždy vycítila ten správny čas, kedy svoje zvyklosti modernizovať spolu s dobou. Aj preto si myslím, že mám nám, slovenským katolíkom, čo povedať k aggiornamentu.
Mám jedného súrodenca, Petra, o päť rokov mladšieho, ktorý vlani nastúpil do nitrianskeho semináru. Mama nás totiž oboch vždy viedla v intenciách duchovnej obnovy. Zatiaľ čo dedo na svoj krst z tridsiatych rokov minulého storočia spomínal najmä ako na „funkčný talizman“, môj otec, naopak, privítal atmosféru náboženskej tolerancie a vyvetranie stuchliny predpotopných zvyklostí a zväzujúcich nariadení z Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile. Ešte aj dnes spomína: „Takto to bude pre nás predsa len jednoduchšie.“ 
Spočiatku som bola iba škaredé a náladové dievča, o ktoré sa chlapci príliš nezaujímali. Pravdupovediac, jediný, do koho som bola kedy zamilovaná a on do mňa, bol Mordechaj Kapusta – i keď o tom zanovito na svojom blogu mlčí. Mordechaj mi na moju valentínku zaslal iba svoje „bolné rozžehnání“, a tak som musela „zapomnúť na hocha, nade nímž se bouřlivé mraky shání“. Kapusta pár dní na to začal písať svoj blog.
Na oblazovskom gymnáziu zo mňa pani profesorka Radičová na hodinách Náuky o spoločnosti vychovala tvrdošijnú feministku, ktorá nenávidí mužov. Až neskôr som si prečítala, že pani Radičová mala tých chlapov viac a naposledy i nášho učiteľa na Kotešovskom technologickom ústave (KOTEK) – Jána Krstiteľa Bálasza z Fakulty novej teológie novej evanjelizácie nového oslobodenia (FNTNENO).
Lesbou som sa stala neskôr a výhradne z presvedčenia, aj preto si dodnes zachovávam svoju poctivosť – ja od žien a muži odo mňa (preto je aj môj e-mail poctiva@annafrankova.sk). Za práva lesieb bojujem od svojich 22 rokov, kedy som počas šábesovej sobotnej omše za nedeľu, keď zbor feministiek odriekal modlitbu „Otec, Tys‘ Architekt Všeho Míru“ začula Mírovo volanie. V tomto proroctve mi bolo dané spísať tieto denníky, aby sa mohli stať podkladom pre novú evanjelizáciu na Slovensku za dozorovania Rady progresívnych nemeckých biskupov.
Po vyštudovaní oblazovského gymnázia a spravení si nižšej teologickej nadstavby (ThLic.) na Kotešovskom technologickom ústave (KTÚ), kde prednáša aj slovutný teológ Miroslav Kocúr – mala som s ním seminár k teológii oslobodenia a vyskočenia z kňazstva, – som zakotvila v treťom sektore, kde celkom dobre platia a dá sa pracovať aj z domu.
Pracujem pre neziskovú organizáciu Queer Breeders Forum bojujúcu za práva neheterosexuálov. Založilo ju v roku 2013 niekoľko nespokojných bývalých členiek organizácie Queer Leaders Forum, ktoré začali mať pocit, že sa za práva gayov bojuje na úkor práv lesieb. Ako to už býva, aj dobre plateného aktivizmu sa človek preje, a tak sme siahli po konzervatívnych lesbických istotách – miesto spoločných zväzkov či adopcií brojíme za právo lesieb dojčiť, – i keď Sorošom menej dotovaných.
V tejto verzii mojich denníkov všetky vlastné mená prepísal môj otec za vymyslené. Skutočný je iba popisovaný život.
Shalom – Stern – Pokoj

Podrobnosti
Napísal: Anna Franková
Kategória: Život Anny Frankovej
Uverejnené: 10. máj 2013
            Prečítané: 46x

Záujmy Anny Frankovej:
Hlavná ponuka

Najčítanejšie
Ne-priatelia
Priatelia

Žiadne komentáre: