štvrtok 30. januára 2014

Odškodnenie

  Peniaze pre obete holokaustu použijú aj na cenné papiere

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR bude môcť použiť peniaze, ktoré sú určené na čiastkové odškodnenie židovských obetí holokaustu na Slovensku, aj na nákup štátnych cenných papierov Slovenskej republiky.
Vyplýva to z Dodatku k Dohode medzi vládou a Ústredným zväzom židovských náboženských obcí o čiastkovom finančnom odškodnení obetí holokaustu v SR, ktorý schválila vláda.
Ešte 30. októbra 2002 bolo poukázaných 850 miliónov korún zo štátnych finančných aktív na osobitný účet Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, ktorý je vedený v Národnej banke Slovenska. Výnosy z účtu každoročne používa Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR na čiastkové finančné odškodnenie obetí holokaustu v SR, na financovanie projektov sociálnych a kultúrnych potrieb židovskej komunity na Slovensku a na finančné zabezpečenie Kancelárie Rady na odškodnenie obetí holokaustu.
Z dôvodu poklesu úrokových sadzieb v NBS klesajú aj výnosy z úrokov, ktoré Ústredný zväz očakával. V záujme zabezpečenia vyšších výnosov preto Zväz navrhol možnosť použitia časti 850 miliónovej istiny, viazanej na obdobie desiatich rokov, na nákup štátnych cenných papierov Slovenskej republiky

Povedala nám hovorkyňa ŽNO Lucia Kollárová.
Na otázku: "Koľko dostala každá rodina, ktorým príbuzní zahynuli v koncentračných táboroch a či by nemohli zverejniť zoznam projektov?" nám odpovedala: "Nájdete na internete." 
Hľadáme..Žiadne komentáre: