utorok 10. mája 2011

Nora Gubková a my plebs v tejto krajine

Pracovníci prijatí v poslednom období na NDS a.s.- kamaráti pána GR Sitára !!!
1. Kučerová Katarína , Ing. nástup 1.1.2011 Plat 1.766,70.- Eur
Pani Kučerová dostala odmenu 4.000.-Eur v skúšobnom období, čo je proti kolektívnej zmluve. Bola to najvyššia odmena v celej firme. Najdôležitejší ľudia, ktorí makajú na tendroch dostali okolo 1.000.-Eur. Prácu, ktorú vykonáva má hodnotu max. 850.- Eur !!! Plat, ktorý má ona, majú riaditelia SSÚD a SSÚR. Vyfasovala IPhone za 850.-Eur, samozrejme má notebooke.
2. Očenášová Moravská Denisa vedúca kancelárie GR od 18.4.2011 Plat 2.500,00.- Eur. Plat pani Očenášovej je na úrovni členov predstavenstva ako riaditeľov úsekov, podľa nás nehoráznosť. Má pod sebou 3 ľudí a má plat ako riaditeľ, ktorý riadi 1000 ľudí. ??? Vyfasovala, lebo potrebuje, služobné auto Octávia na súkromné účely. Samozrejme má IPhone za 850.-Eur a ďaľšie vybavenie.
3. Gubková Nora 18.4.2011 Plat 1600,00.- Eur
Nová hovorkyňa, ktorá je tiež vybavená luxusným a drahým IPhonom.
4. Paľová Emília – sekretárka pani Chomovej, 1.5.2011 Plat 1150,00.- Eur
5. Zarembová Silvia – sekretárka sekretárky Kučerovej 1.5.2011 Plat 1100,00.- Eur
Sekretárky (Paľová, Zarembová) majú oproti dlhoročným zamestnancom na ich úrovni pracovných povinností plat o 400.- Eur vyšší. A to ešte neukázali, čo vedia robiť.
6. Dr.Hudáková – má dohodu o výkone pracovnej činnosti – poradenstvo pre ľudské zdroje – mesačne odmena 2.500.- Eur, ďalej za každého prijatého zamestnanca po 3-mesačnej skúšobnej dobe odmena vo výške jeho mesačného platu.
Ako externá poradkyňa, nie zamestnanec NDS, má k dispozícii kanceláriu, IPhone – ( cena 850.-Eur), notebook, má pridelený parkovací box v NDS, dátové pripojenie, pevnú linku.
NDS a.s. má celkom silné a kvalitné personálne oddelenie, ale asi nechcelo plniť všetky nariadené úlohy, ktoré sú proti všetkým mravom, slušnosti a sú na hranici zákona. Jej šéfka je na odstrel.
Títo menovaní zamestnanci spolu pod vedením GR Sitára a inv. riaditeľky Chomovej sa chovajú k dlhoročnýn zamestnancom NDS ako nadľudia, ak nesplnia niekedy nezmyselné úlohy, niekedy dopredu jasne nesplniteľné úlohy, chovajú sa k nim ako k odpadu, ako ku handrám. Je to na zvracanie.
A to sa chystá výber poradcu na právne služby za 3 miliony Eur, a to na NDS sú celkom dobrý právnici.
Platy pre horeuvedených ľudí, plus objednávky dávané von (zatiaľ sa vie o objednávkach cez 300.000.- Eur) a to všetko NDS vie zabezpečiť cez vlastných ľudí. Je to nehorázne tunelovanie. Podľa nás je to na hranici zákona, ak nie už za hranicou zákona. GR aj spolu s riaditeľkou porušujú jednoznačne smernice vlastnej firmy. Napríklad uvedení zamestnanci nemajú nárok na tak drahé zariadenie ako je IPhone, a to si obe nové sekretárky tiež IPhone žiadali na odporúčanie pani Kučerovej, ale našťastie to pán finančný riaditeľ Mráz už nepodpísal.
To, že je prijatý poradca na zlúčenie NDS a SSC , o tom už pomaly škoda reči. Znovu tunelovanie, nakoľko NDS sama prijala veľmi dobrý materiál ku zlúčeniu a vieme, že aj SSC má tiež návrh na zlúčenie. Stačilo by oba návrhy spojiť a bolo by vyriešené bez nároku na desaťtisíce, možno aj cez sto tisíc Eur.
Zamestnanci NDS

Žiadne komentáre: