pondelok 3. septembra 2007

Stanovy Lóže Veľkého Orientu a Byzantského Rítu

Lóža Veľkého Orientu a Byzantského Rítu (ďalej len "lóža") je združenie mužov primeraného veku a skúseností, s reálnym pohľadom na svet i manželstvo, ale aj tých, ktorí majú subjektívny pocit, že sú hlavami rodiny, objektívne však len obstarávajú peniaze pre chod svojich domácnosti, za čo sa im nedostáva primeranej emocionálnej, hmotnej a sexuálnej podpory.

Členstvo v lóži
Členstvo v lóži je dobrovoľné.
Ako plynie z preambuly stanov, členom lóže môže byť ženatý muž, muž medzi dvoma manželstvami, prípadne stály potencionálny ašpirant na manželstvo.
Členom lóže nesmie byť manželka člena lóže, muž nenávidiaci ženy vo všeobecnosti a ortodoxný poslucháč alebo absolvent bohosloveckej fakulty.
Prijatie za člena
Členom lóže sa stáva každý muž, ktorý príjme jej program definovaný ako  Sedem cností Liona Feuchtwangera: "Najesť a napiť sa, pokojne sa vymočiť a naklásť, okúpať sa, make love a spať", zloží požadovaný sľub a aktívne sa bude zúčastňovať jej života,
Sídlo lóže
Sídlo lóže je v Penzióne u Hanky a vo všetkých slobodomurárskych miestnostiach podobného charakteru na celom svete.
Práva členov
Každý člen má právo zúčastniť sa zasadnutí veľkej lóže a pracovať vo výboroch.
Povinnosti členov
Zabezpečovať chod lóže príspevkami alebo v naturáliach, akými sú fľaša Lacrimae Christie, Leánky, Vodky Putin, klobásky, papriky, paradajky a rôzne nevyhnutné slobodomurárske predmety.
Práva členov
V spoločnosti niektorého člena lóže má právo na návštevu Domu s červeným svetlom v Brezne alebo podobného zariadenia na celom svete pri práci vo výbore.
Povinnosti člena lóže
V prípade spoločenskej únavy slobodomurára je povinnosťou člena lóže, s ktorý je menej spoločensky unavený, odprevadiť indisponovaného člena k dverám jeho manželky.
Pomôže člena lóže umiestniť do postele.  
Povinnosťou je upozorniť manželku alebo družku, že je v jej záujme, aby po prebudení slobodomurára mala pripravené obklady, čaj a tabletky proti boleniu hlavy, ktoré podá slobodomurárovi, ak nechce prísť o prispievateľa na domácnosť.
Tresty
Zákaz užívania pôžitkov lóže počas jedného zasadnutia. Potrestaný slobodomurár sa môže len pozerať na rokovanie a autom zabezpečí rozvoz účastníkov po skončení rokovania.
Pokuta a pozastavenie členstva hrozí členovi lóže, ktorý indisponovaného slobodomurára oprie o dvere bytu, zazvoní a zbabelo utečie
Vylúčenie člena je nezvratné vtedy, keď indisponovaného slobodomurára opustí alebo ponechá napospas verejnosti, prípadne médiám, čo sa dozvieme z ranných správ.

Stanovy sa predkladajú na diskusiu pred ich schválením.
 

Žiadne komentáre: